Zapraszamy do udziału w XII Biegu Niepodległości

Grafika biegu na tle zdjęcia dzieci startujących do biegu w Parku Przemysłowym.

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim zapraszają 11 listopada 2023 na XII Biegu Niepodległości.

DATA I MIEJSCE

11 Listopada 2023 roku, Park Przemysłowy w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Fabrycznej.

 • 12:30 – bieg w kategorii „Przedszkole i młodsi”
 • ok. 12:45 – bieg w kategorii „Szkoły podstawowe, klasy I-II”
 • ok. 13:00 – bieg w kategorii „Szkoły podstawowe, klasy III-IV”
 • ok. 13:15 – bieg w kategorii „Szkoły podstawowe, klasy V-VI”
 • około 13:30 dekoracja podium zakończonych biegów
 • ok. 14:00 bieg w kategorii „Szkoły podstawowe, klasy VII-VIII”
 • ok. 14:15 bieg w kategorii „Szkoły średnie”
 • ok. 14:30 bieg w kategorii „OPEN”
 • około 14:45 dekoracja podium zakończonych biegów

Prosimy o wcześniejsze stawienie się w miejscu imprezy ze względu na możliwość przyspieszenia poszczególnych biegów.

ZGŁOSZENIA

Przyjmujemy jedynie indywidualne zgłoszenia, zaczynając od 2 listopada :

 • mailowo na sekretariat@osir.sokolowpodl.pl
 • telefonicznie 25 781 26 67
 • osobiście w biurze OSIR, ul. Lipowa 50
 • w dniu imprezy w biurze zawodów w namiocie OSIR przy strażnicy OSP.

Dane niezbędne do zgłoszenia:

 • imię i nazwisko
 • data urodzenia
 • kategoria biegu

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Pełnoletni uczestnicy muszą złożyć podpis na liście zgłoszeniowej który zaświadcza o zapoznaniu się z regulaminem imprezy, braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu długodystansowym oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także świadomości zagrożeniem SARS CoV-2 i brakiem ewentualnych roszczeń względem Organizatora z tytułu powyższych.
 2. Niepełnoletni uczestnicy indywidualni muszą stawić się z rodzicem, bądź pełnoletnim opiekunem prawnym, który złoży podpis na zgłoszeniu, zaświadczający o zapoznaniu się z regulaminem imprezy, braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu długodystansowym oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także świadomości zagrożeniem SARS CoV-2 i brakiem ewentualnych roszczeń względem Organizatora z tytułu powyższych.
 3. Udział w biegu może nastąpić wyłącznie z naklejonym numerem startowym udostępnionym przez Organizatora;
 4. Uczestnicy poruszają się tylko i wyłącznie po wyznaczonej trasie;
 5. Bieg nieoznakowanymi ścieżkami jest równoznaczny z dyskwalifikacją.
 6. O kolejności na mecie decyduje sędzia zapisujący wyniki biegu na mecie.
 7. Każdy Uczestnik może wziąć udział tylko w jednym biegu.
 8. Pobranie numeru i udział w biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego „Regulaminu”

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Po ukończeniu biegu każdy uczestnik jest uprawniony do otrzymania gorącego napoju oraz posiłku regeneracyjnego.
 2. Nad zdrowiem uczestników imprezy będą czuwali ratownicy medyczni z karetką.
 3. Organizator imprezy zapewnia ubezpieczenie wszystkim uczestnikom biegu.
 4. O wszystkich sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje Organizator imprezy, któremu przysługuje wyłączne prawo interpretacji Regulaminu.
 5. Wszelkie informacje oraz wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.osir.sokolowpodl.pl oraz naszym FB.