Historia nauczycielką życia…

Historia obozu w Treblince – taki był temat spotkania uczniów klas VII i VIII z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Sokołowie Podlaskim z Anną Remiszewską, pracownikiem Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944).

Zajęcia odbyły się 26 października 2023 r. i stały się dla młodzieży okazją do poznania losu więźniów, którzy podczas II wojny światowej trafiali do obozów pracy i zagłady w Treblince oraz losu Polaków ratujących ludność żydowską od zagłady.

Była to wartościowa lekcja historii, przybliżająca tematykę Holokaustu a także sylwetki tych, którzy w czasach pogardy okazali się sprawiedliwymi wśród narodów świata.

Katarzyna Karpińska