Spotkanie z dr Martyną Rusiniak-Karwat w MBP

dr Martyna Rusiniak-Karwat i słuchacze podczas wykładu

21 września gościliśmy w naszej Bibliotece dr Martynę Rusiniak-Karwat, historyka i politologa.

Spotkanie było upamiętnieniem 81. rocznicy likwidacji getta w Sokołowie Podlaskim. Pani Martyna pracuje w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, związana z Sokołowem, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. M. Curie-Skłodowskiej. W swojej pracy naukowej zajmuje się tematyką żydowską, jest autorką wielu prac, w tym m.in. książki: Obóz zagłady Treblinka II w pamięci społecznej. 1943–1989, a także Marek Edelman, Nieznane zapiski o getcie warszawskim (wstęp i opracowanie).

Na spotkaniu wysłuchaliśmy wykładu na temat „Getta w powiecie sokołowsko-węgrowskim”, ubogaconego prezentacją multimedialną. Temat ten spotkał się z dużym zainteresowaniem, a po zakończeniu wykładu był jeszcze czas na indywidualne rozmowy z prelegentką.

[info: MBP]