XLII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późn.zm.), zwołuję na dzień 16 sierpnia 2023r. (środa) na godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Nadzwyczajną XLII Sesję Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta Sokołów Podlaski na rok 2023.
  3. Informacja Burmistrza Miasta dotycząca bieżących i planowanych w 2023 roku inwestycji miejskich.
  4. Oświadczenia, wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
  5. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Waldemar Hardej