I sesja rady Miejskiej

W związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin i rad miast, zapraszamy Państwa na pierwszą sesję Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim, która odbędzie się dnia 21 listopada 2018 r. o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Sokołów Podlaski, przy ul. Wolności 21.

Porządek obrad I sesji (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 13 listopada 2018r.):

  1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim przez najstarszego wiekiem radnego
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze
  3. Ślubowanie radnych
  4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady
  5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza
  6. Ślubowanie Burmistrza
  7. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim