Umowy na dwie ważne inwestycje podpisane

Na zdjęciu sygnatariusze obu umów, a także radni Rady Miejskiej i Zastępca Burmistrza Miasta.

2 czerwca w Urzędzie Miasta w Sokołowie Podlaskim podpisano umowy z wykonawcami inwestycji współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Pierwsza umowa dotyczy zadania pn. „Przebudowa targowiska przy ul. Ząbkowskiej w Sokołowie Podlaskim wraz z dokumentacją projektową i wielobranżowym nadzorem inwestorskim”. Wykonawcą części inwestycyjnej jest firma Siedleckie Przedsiębiorstwo Budowlane „TASTA” Sp. z o.o. Sp. k., wartość robót wynosi 1.918.800,00 zł. Za wielobranżowy nadzór odpowiada firma DEVIS IGOR SOBOL z Terespola, a wartość podpisanej umowy to 15.960,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 1.934.759,20 zł, z tego kwota promesy wynosi 1.896.064,00 zł (98%), wkład własny: 38.695,20 zł (2%).

Druga umowa dotyczy zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W (ul. Fabryczna) na odcinku od granic Miasta Sokołów Podlaski do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 (ul. Węgrowska)”. Wykonawcą jest firma P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski z Miedzny, wartość robót budowlanych wynosi 4.388.667,15 zł, z czego kwota promesy wynosi 4.000.000,70 zł (91,14%), wkład własny: 388.665,45 zł (8,86%), w tym 211.833,22 zł ze Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.