Zaczną od Sokołowa

 

631 milionów złotych do końca 2022 roku zamierza zainwestować na Mazowszu Polska Spółka Gazownictwa. Gaz zostanie doprowadzony do minimum 19 gmin. Sokołów Podlaski odgrywa ważną rolę w tym planie. O planach na bieżący rok i najbliższe lata to właśnie w Sokołowskim Ośrodku Kultury 12 czerwca mówił Minister Energii Krzysztof Tchórzewski. Nie przez przypadek na tę konferencję wybrany został właśnie Sokołów Podlaski. – Dla nas Sokołów to serce Mazowsza i dlatego to w tym mieście powstanie punkt obsługi klienta i stacja redukcyjna – zapowiedział minister. Towarzyszyli mu prezesi Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa – Piotr Woźniak.

Tego, co w Galerii SOK do powiedzenia mieli minister i prezesi dwóch gazowych spółek słuchał burmistrz Sokołowa Podlaskiego Bogusław Karakula, poseł PiS z Mińska Mazowieckiego Daniel Milewski i radni miejscy z Sokołowa Podlaskiego. To, czego wysłuchali brzmiało optymistycznie.

Usłyszeli, że stacja redukcyjna, która powstanie w Sokołowie, będzie miała za cel zwiększenie stopnia dostępu do sieci gazowej nie tylko w mieście ale i regionie. Budowa stacji będzie kosztować prawie 2 miliony złotych.

Punkt w Sokołowie rusza już w sierpniu!

Minister miał jeszcze jedną dobrą wiadomość dla mieszkańców Sokołowa Podlaskiego. Ogłosił, że w biurowcu Parku Przemysłowego powstanie także Punkt, który będzie obsługiwał mieszkańców Sokołowa i całego powiatu. Zajmie trzy pomieszczenia w biurowcu. To dla mieszkańców miasta ważna i dobra wiadomość, bo dotychczas wszystkie sprawy związane z obsługą domowych przyłączy gazowych sokołowianie musieli załatwiać w Siedlcach lub Mińsku Mazowieckim. Już od sierpnia będą mogli robić to na miejscu.

Spółka wynajmie pomieszczenia nie tylko w biurowcu Parku Przemysłowego, ale i w budynku obok – na garaże dla trzech samochodów placówki mającej powstać w Sokołowie.

To cieszy burmistrza Sokołowa Podlaskiego. Bogusław Karakula swojego zadowolenia nie ukrywał także podczas konferencji w Sokołowskim Ośrodku Kultury.

– To kolejny krok Sokołowa naprzód. Zlokalizowanie punktu na pewno ułatwi życie mieszkańcom, którzy wciąż są zainteresowani podłączeniem swoich domów do sieci. Podniesie także i tak już wysoką atrakcyjność Sokołowa Podlaskiego dla inwestorów i rangę Parku Przemysłowego, który stanie się jeszcze bardziej pożądanym miejscem dla inwestorów. W zasadzie to już jest takim miejscem. Powierzchnie są już prawie w całości zajęte – mówi burmistrz

Nie wszędzie jest tak dobrze, jak w Sokołowie…

Nie przez przypadek, to właśnie w Sokołowie Podl. minister przekonywał, że wschodnie Mazowsze potrzebuje nowych gazociągów. Ta część Polski jest zgazyfikowana zaledwie w 19 proc.

Sieć gazowa jest doprowadzona jest tylko do Sokołowa. Jedyną gminą powiatu sokołowskiego, która jest uwzględniona w planach spółki jest gmina Bielany.

– 19 proc. mieszkańców, którzy mają dostęp do sieci gazowniczej to jest jeden z najniższych wskaźników w Polsce. Jeśli więc mamy doprowadzić do rzeczywistej wygranej w walce o czyste powietrze, w walce o obniżenie poziomu dwutlenku węgla, to wszędzie gdzie jest to konieczne i możliwe, musimy wyeliminować piece węglowe i przejść na ogrzewanie gazowe – mówił minister.

Krajowa Spółka Gazownicza ma plan gazyfikacji całego Mazowsza.

– Do 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa przeznaczy na przebudowę systemu gazownictwa 11,3 miliadów złotych. Na Mazowszu powstanie 10 inwestycji strategicznych. Stacja redukcyjna mająca powstać w Sokołowie, jest jedną z nich i to ona otwiera listę inwestycji – zapowiadał prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

Bogusław Karakula: – To efekt wielu lat mozolnej pracy.

Inwestycje w rozbudowę sieci gazowej na wschodnim Mazowszu są bardzo ważne, ale sam Sokołów jest już zgazyfikowany od kilkunastu lat. W Sokołowie Podlaskim budowa stacji pozwoli na intensywny rozwój istniejącej już sieci.

Sieć, która już istnieje w mieście jest owocem ciężkiej wieloletniej pracy miejskiego samorządu. O jej powstaniu burmistrz Bogusław Karakula mówił podczas spotkania z ministrem.

– Gdy 18 lat temu zostałem burmistrzem Sokołowa Podlaskiego, nitka gazowa została do miasta dociągnięta po raz pierwszy. Zaczęliśmy od osiedla Grunwaldzka. Podłączono wówczas 6 domów jednorodzinnych – opowiadał Bogusław Karakula.

Jak mówił burmistrz, z biegiem lat mieszkańcy byli coraz bardziej zainteresowani dostępnością gazu. Miasto rozpoczęło współpracę z Mazowiecką Spółką Gazową. Tak powstał Plan Gazyfikacji Miasta Sokołów Podlaski.

– Plan zaczął funkcjonować bardzo szybko, dzięki dużemu zaangażowaniu Miasta i Mazowieckiej Spółki Gazowej rozpoczęliśmy budowę sieci gazowej na terenie całego Sokołowa Podlaskiego. Obywało się to zawsze w sposób następujący – warunkiem rozpoczęcia budowy każdej nowej nitki prowadzącej do budynków prywatnych było znalezienie jednego strategicznego odbiorcy, który także może mógłby zostać podłączony. Dzięki temu z punktu widzenia spółki gazowej, wzrastała opłacalność tworzenia nitki a mieszkańcy mogli się podłączać. Takimi dużymi odbiorcami były głównie – szkoły, kryta pływalnia, firmy, parafie. To była mozolna i trwająca bardzo długo praca – podkreślał burmistrz Bogusław Karakula.

Sporym utrudnieniem był brak punktu obsługi klienta na miejscu. Najbliższe punkty były w Siedlcach i Mińsku Mazowieckim. Z każdym wnioskiem czy dokumentem pracownicy burmistrza Karakuli i mieszkańcy, musieli jeździć do tych miast.

Sokołowska sieć rozwija się wraz z miastem

Nadal wielu sokołowian jest zainteresowanych podłączeniem do sieci. Jeszcze 18 lat temu od chwili podpisania umowy o przyłączenie do sieci, do doprowadzenia gazu do domu, trzeba był czekać nawet 3 lata. Teraz to ok 1,5 roku, czasem tylko pół roku.

W trwającą rozbudowę zaangażowali się radni sokołowscy – głównie reprezentujący rejony miasta, w których powstają nowe domy – Marek Florczuk i Marek Krysiak.

Do sieci regularnie podłączają się kolejne firmy i budynki prywatne.

Podłączeniem do sieci gazowej jest zainteresowany STBS – wszystkie nowo powstałe budynki STBS korzystają z tej formy paliwa. W ciągu dwóch lat powstaje średnio ok 80 nowych mieszkań STBS.

Sieć gazowa jest także doprowadzona do Parku Przemysłowego i będzie po nim rozprowadzana.

Budynek biurowy i strażnica są już ogrzewane piecami gazowymi.

– Chcemy iść na wschód i cieszy mnie, że Polska Spółka Gazowa otwiera się na tereny rzadziej zaludnione mimo, że budowa sieci w ich przypadku nie jest tak rentowna. Mimo to PSG zgadza się na podejmowanie tych inwestycji i zwiększanie dostępności obywateli do gazu – mówił w Sokołowskim Ośrodku Kultury minister Krzysztof Tchórzewski.

Za to właśnie minister dziękował prezesom PSG i PGNiG.

– Jeśli dostępność do mediów będzie się zwiększała, to obszary te będą się rozwijać. Mam nadzieję, że placówek takich jak ta w Sokołowie, będzie przybywało na terenie Polski wschodniej – podkreślał Krzysztof Tchórzewski.

A prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Piotr Woźniak dodał:

– To nie są plany pisane na kolanie, ale usystematyzowany zamysł, który już jest wprowadzany w życie. Dla wygody codziennego życia mieszkańców to ogromna zmiana. Pamiętajmy, że gaz przyczynia się do czystości powietrza. Otwarcie punktu i stacji w Sokołowie to pierwszy krok w kierunku Polski wschodniej – mówił.