Zaczną od Sokołowa

Konferencja Polskiej Spółki Gazownictwa

 

631 milionów złotych do końca 2022 roku zamierza zainwestować na Mazowszu Polska Spółka Gazownictwa. Gaz zostanie doprowadzony do minimum 19 gmin. Sokołów Podlaski odgrywa ważną rolę w tym planie. O planach na bieżący rok i najbliższe lata to właśnie w Sokołowskim Ośrodku Kultury 12 czerwca mówił Minister Energii Krzysztof Tchórzewski. Nie przez przypadek na tę konferencję wybrany został właśnie Sokołów Podlaski. – Dla nas Sokołów to serce Mazowsza i dlatego to w tym mieście powstanie punkt obsługi klienta i stacja redukcyjna – zapowiedział minister. Towarzyszyli mu prezesi Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa – Piotr Woźniak.

Tego, co w Galerii SOK do powiedzenia mieli minister i prezesi dwóch gazowych spółek słuchał burmistrz Sokołowa Podlaskiego Bogusław Karakula, poseł PiS z Mińska Mazowieckiego Daniel Milewski i radni miejscy z Sokołowa Podlaskiego. To, czego wysłuchali brzmiało optymistycznie.

Usłyszeli, że stacja redukcyjna, która powstanie w Sokołowie, będzie miała za cel zwiększenie stopnia dostępu do sieci gazowej nie tylko w mieście ale i regionie. Budowa stacji będzie kosztować prawie 2 miliony złotych.

Punkt w Sokołowie rusza już w sierpniu!

Minister miał jeszcze jedną dobrą wiadomość dla mieszkańców Sokołowa Podlaskiego. Ogłosił, że w biurowcu Parku Przemysłowego powstanie także Punkt, który będzie obsługiwał mieszkańców Sokołowa i całego powiatu. Zajmie trzy pomieszczenia w biurowcu. To dla mieszkańców miasta ważna i dobra wiadomość, bo dotychczas wszystkie sprawy związane z obsługą domowych przyłączy gazowych sokołowianie musieli załatwiać w Siedlcach lub Mińsku Mazowieckim. Już od sierpnia będą mogli robić to na miejscu.

Spółka wynajmie pomieszczenia nie tylko w biurowcu Parku Przemysłowego, ale i w budynku obok – na garaże dla trzech samochodów placówki mającej powstać w Sokołowie.

To cieszy burmistrza Sokołowa Podlaskiego. Bogusław Karakula swojego zadowolenia nie ukrywał także podczas konferencji w Sokołowskim Ośrodku Kultury.

– To kolejny krok Sokołowa naprzód. Zlokalizowanie punktu na pewno ułatwi życie mieszkańcom, którzy wciąż są zainteresowani podłączeniem swoich domów do sieci. Podniesie także i tak już wysoką atrakcyjność Sokołowa Podlaskiego dla inwestorów i rangę Parku Przemysłowego, który stanie się jeszcze bardziej pożądanym miejscem dla inwestorów. W zasadzie to już jest takim miejscem. Powierzchnie są już prawie w całości zajęte – mówi burmistrz

foto: Zaczną od Sokołowa - IMG 9506 300x225

Nie wszędzie jest tak dobrze, jak w Sokołowie…

Nie przez przypadek, to właśnie w Sokołowie Podl. minister przekonywał, że wschodnie Mazowsze potrzebuje nowych gazociągów. Ta część Polski jest zgazyfikowana zaledwie w 19 proc.

Sieć gazowa jest doprowadzona jest tylko do Sokołowa. Jedyną gminą powiatu sokołowskiego, która jest uwzględniona w planach spółki jest gmina Bielany.

– 19 proc. mieszkańców, którzy mają dostęp do sieci gazowniczej to jest jeden z najniższych wskaźników w Polsce. Jeśli więc mamy doprowadzić do rzeczywistej wygranej w walce o czyste powietrze, w walce o obniżenie poziomu dwutlenku węgla, to wszędzie gdzie jest to konieczne i możliwe, musimy wyeliminować piece węglowe i przejść na ogrzewanie gazowe – mówił minister.

Krajowa Spółka Gazownicza ma plan gazyfikacji całego Mazowsza.

– Do 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa przeznaczy na przebudowę systemu gazownictwa 11,3 miliadów złotych. Na Mazowszu powstanie 10 inwestycji strategicznych. Stacja redukcyjna mająca powstać w Sokołowie, jest jedną z nich i to ona otwiera listę inwestycji – zapowiadał prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

Bogusław Karakula: – To efekt wielu lat mozolnej pracy.

Inwestycje w rozbudowę sieci gazowej na wschodnim Mazowszu są bardzo ważne, ale sam Sokołów jest już zgazyfikowany od kilkunastu lat. W Sokołowie Podlaskim budowa stacji pozwoli na intensywny rozwój istniejącej już sieci.

Sieć, która już istnieje w mieście jest owocem ciężkiej wieloletniej pracy miejskiego samorządu. O jej powstaniu burmistrz Bogusław Karakula mówił podczas spotkania z ministrem.

– Gdy 18 lat temu zostałem burmistrzem Sokołowa Podlaskiego, nitka gazowa została do miasta dociągnięta po raz pierwszy. Zaczęliśmy od osiedla Grunwaldzka. Podłączono wówczas 6 domów jednorodzinnych – opowiadał Bogusław Karakula.

Jak mówił burmistrz, z biegiem lat mieszkańcy byli coraz bardziej zainteresowani dostępnością gazu. Miasto rozpoczęło współpracę z Mazowiecką Spółką Gazową. Tak powstał Plan Gazyfikacji Miasta Sokołów Podlaski.

– Plan zaczął funkcjonować bardzo szybko, dzięki dużemu zaangażowaniu Miasta i Mazowieckiej Spółki Gazowej rozpoczęliśmy budowę sieci gazowej na terenie całego Sokołowa Podlaskiego. Obywało się to zawsze w sposób następujący – warunkiem rozpoczęcia budowy każdej nowej nitki prowadzącej do budynków prywatnych było znalezienie jednego strategicznego odbiorcy, który także może mógłby zostać podłączony. Dzięki temu z punktu widzenia spółki gazowej, wzrastała opłacalność tworzenia nitki a mieszkańcy mogli się podłączać. Takimi dużymi odbiorcami były głównie – szkoły, kryta pływalnia, firmy, parafie. To była mozolna i trwająca bardzo długo praca – podkreślał burmistrz Bogusław Karakula.

Sporym utrudnieniem był brak punktu obsługi klienta na miejscu. Najbliższe punkty były w Siedlcach i Mińsku Mazowieckim. Z każdym wnioskiem czy dokumentem pracownicy burmistrza Karakuli i mieszkańcy, musieli jeździć do tych miast.

Sokołowska sieć rozwija się wraz z miastem

Nadal wielu sokołowian jest zainteresowanych podłączeniem do sieci. Jeszcze 18 lat temu od chwili podpisania umowy o przyłączenie do sieci, do doprowadzenia gazu do domu, trzeba był czekać nawet 3 lata. Teraz to ok 1,5 roku, czasem tylko pół roku.

W trwającą rozbudowę zaangażowali się radni sokołowscy – głównie reprezentujący rejony miasta, w których powstają nowe domy – Marek Florczuk i Marek Krysiak.

Do sieci regularnie podłączają się kolejne firmy i budynki prywatne.

Podłączeniem do sieci gazowej jest zainteresowany STBS – wszystkie nowo powstałe budynki STBS korzystają z tej formy paliwa. W ciągu dwóch lat powstaje średnio ok 80 nowych mieszkań STBS.

Sieć gazowa jest także doprowadzona do Parku Przemysłowego i będzie po nim rozprowadzana.

Budynek biurowy i strażnica są już ogrzewane piecami gazowymi.

– Chcemy iść na wschód i cieszy mnie, że Polska Spółka Gazowa otwiera się na tereny rzadziej zaludnione mimo, że budowa sieci w ich przypadku nie jest tak rentowna. Mimo to PSG zgadza się na podejmowanie tych inwestycji i zwiększanie dostępności obywateli do gazu – mówił w Sokołowskim Ośrodku Kultury minister Krzysztof Tchórzewski.

Za to właśnie minister dziękował prezesom PSG i PGNiG.

– Jeśli dostępność do mediów będzie się zwiększała, to obszary te będą się rozwijać. Mam nadzieję, że placówek takich jak ta w Sokołowie, będzie przybywało na terenie Polski wschodniej – podkreślał Krzysztof Tchórzewski.

A prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Piotr Woźniak dodał:

– To nie są plany pisane na kolanie, ale usystematyzowany zamysł, który już jest wprowadzany w życie. Dla wygody codziennego życia mieszkańców to ogromna zmiana. Pamiętajmy, że gaz przyczynia się do czystości powietrza. Otwarcie punktu i stacji w Sokołowie to pierwszy krok w kierunku Polski wschodniej – mówił.