Sokołowianie z wizytą w „Dwójce”

Dzieci w strojach ludowych podczas spotkania na sali gimnastycznej

Na początku grudnia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zespołu Pieśni i Tańca „Sokołowianie”.

Mieliśmy zaszczyt gościć Panią Iwonę Kopiwodę – kierownika zespołu – oraz dwoje jej podopiecznych. Ta wizyta została zorganizowana w ramach szkolnych spotkań z ludźmi mającymi ciekawe pasje, a jej celem było przybliżenie uczniom klas IV-VI naszej rodzimej kultury ludowej.

Dwoje członków zespołu ,,Sokołowianie” zaprezentowało piękne stroje ludowe z Podlasia. Mieliśmy także możliwość posłuchania utworów ludowych wykonanych na skrzypcach i akordeonie, do których głosu użyczyła dwunastoletnia Zosia Sawicka.

Nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Wspaniale prezentowali się w różnych częściach garderoby ludowej, z zaangażowaniem ćwiczyli śpiew oraz proste układy choreograficzne.

To spotkanie na długo pozostanie w naszej pamięci. Pani Iwonie Kopiwodzie oraz młodzieży reprezentującej zespół ,,Sokołowianie” dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do naszej szkoły.

Renata Bocian