Wyłączamy co drugą latarnię

Informacja o wyłączeniu części oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sokołów Podlaski

Człowiek przekraczający jezdnię w świetle latarni ulicznych - grafika ilustracyjna
foto: pexels.com

W związku ze znacznym wzrostem cen energii elektrycznej, Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski informuje o konieczności wprowadzenie działań oszczędnościowych, przez wyłączenie części oświetlenia ulicznego.

Początkowo planowano wyłączanie całego oświetlenia na terenie miasta w godzinach nocnych. Jednak, ze względów bezpieczeństwa, została podjęta decyzja o wyłączeniu na stałe co drugiej lampy oświetlenia ulicznego, z wyjątkiem miejsc szczególnie niebezpiecznych np. skrzyżowań, przejść dla pieszych itp. Wyłączenie części oświetlenia na poszczególnych ulicach będzie odbywało się systematycznie, począwszy od dnia 24 października 2022 r. W przypadku zmiany sytuacji na rynku energii elektrycznej w przyszłości, oświetlenie zostanie przywrócone.

W następnym roku podejmowane będą próby pozyskania środków finansowych z zewnątrz na wykonanie kolejnych etapów modernizacji oświetlenia ulicznego w mieście.