Prawie 20 tys. zł na sprzęt dla OSP Cukrownia

Miasto Sokołów Podlaski realizuje zadanie dot. pomocy finansowej udzielonej w formie
dotacji celowej na dofinansowanie zakupy wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej
„Cukrownia”, współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Planowany do zakupu sprzęt ratowniczy pozwoli na szybkie i skuteczne niesienie pomocy oraz usuwania zniszczeń powstałych podczas anomalii pogodowych.

Wartość dotacji 19.850,00 zł.

foto:  - obraz 9