Nagłówki

30 tys. zł na remont strażnicy OSP Cukrownia

Miasto Sokołów Podlaski realizuje zadanie dot. pomocy finansowej udzielonej w formie
dotacji celowej na remont budynku strażnicy użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną
„Cukrownia”, finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Wskazane we wniosku prace polegające na remoncie garażu są niezbędne w celu zapewnienia odpowiednich warunków operacyjnych i logistycznych, wykonywane są w celu polepszenia gotowości bojowej.

Wartość dotacji 30.000,00 zł.

foto:  - obraz 10