ZPiT Sokołowianie: Koncert Jubileuszowy

W tym roku Zespół Reprezentacyjny Miasta Sokołów Podlaski ZPiT „Sokołowianie” obchodzi 20-lecie działalności artystycznej!

Z tej okazji Sokołowski Ośrodek Kultury oraz ZPiT „Sokołowianie” zaprasza w piątek 27 maja 2022 r. o godz. 17.00 na Koncert Jubileuszowy, podczas którego swoje umiejętności sceniczne zaprezentują niemal wszystkie pokolenia „Sokołowian”.

Piękny taniec i śpiew, widowiskowe choreografie i różnobarwne stroje to kwintesencja 20-letniego dorobku artystycznego „Sokołowian”.

  • bilety: w punkcie informacji SOK oraz online
  • ilość miejsc bardzo ograniczona

Zespół Pieśni i Tańca „Sokołowianie”

Zespół Pieśni i Tańca „Sokołowianie” jest zespołem reprezentacyjnym miasta Sokołów Podlaski – jest to nasza wspaniała, artystyczna wizytówka, nie tylko w środowisku lokalnym ale także w kraju i poza jego granicami.

W skład zespołu wchodzi pięć grup, w których tańczy ponad 150 tancerzy. Zespół prezentuje tańce z następujących regionów Polski: Podlasia, Rzeszowszczyzny, Orawy, Kurpi Zielonych, Beskidu Żywieckiego, Lubelszczyzny, Biłgoraju, Zamojszczyzny, Opoczna, Łowicza, Spisza, Śląska, a także tańców narodowych takich jak Polonez, Kujawiak, Krakowiak, Oberek, Mazur. Zespół w swoim programie posiada również rozmaite widowiska obrzędowe związane z lokalnymi tradycjami takimi jak: Żeńcy, Noc Świątojańska, Na Rocha – zabawa w karczmie, Wielkanoc na Podlasiu. „Sokołowianie” kultywują rodzime tradycje, krzewią naszą wspaniałą kulturę – biorą regularny udział w krajowych i zagranicznych festiwalach folklorystycznych, przyczyniają się w znacznym stopniu do zachowania niematerialnego dziedzictwa kultury. Uczestniczyli w Międzynarodowych Festiwalach Folklorystycznych reprezentując nasz kraj w następujących państwach: Czechy, Słowacja, Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia, Niemcy, Rosja, Włochy, Macedonia, Grecja, Francja, Belgia, Hiszpania, Portugalia, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Serbia, Turcja, Austria, Chorwacja, Tajwan, Indonezja, Stany Zjednoczone.

Członkowie zespołu biorą udział w Turniejach Tańców Polskich w Formie Towarzyskiej organizowanych przez sekcję CIOFF Polska. Zespół jest także współorganizatorem Turnieju Tańców Polskich w Formie Towarzyskiej o Złote Pióro Księcia Kleofasa Ogińskiego, który odbywa się co dwa lata w październiku.

ZPiT „Sokołowianie” od 18 lat jest członkiem polskiej sekcji CIOFF (Stowarzyszenie – Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej).

foto:  - jubileusz 20lecia zpit