Jubileusz 20-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokołowie Podlaskim za nami

Uczestnicy uroczystości jubileuszowych

27 września na sali widowiskowej Sokołowskiego Ośrodka Kultury odbyły się XIII Integracyjne Sokołowskie Spotkania Muzyczno – Taneczne.

Sokołowskie Spotkania uroczyście otworzył Zastępca Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski – Krzysztof Dąbrowski. Na występy uczestników, które były wstępem do jubileuszu 20-lecia, zaproszono władze miasta, powiatu oraz gminy Sokołów Podlaski, byłych oraz obecnych pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy, zaprzyjaźnione Domy Samopomocy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej, kierowników miejskich jednostek.

Dalsza część uroczystości miała miejsce na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kosowskiej, gdzie zaproszeni goście gratulowali oraz składali życzenia z okazji jubileuszu ŚDS kierownikowi jednostki, p. Edycie Zajadacz. Imprezę uświetniły występy zespołów Diley oraz Access.