Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

podpisanie umów do projektu

31 maja 2022r. Burmistrz Miasta Pan Bogusław Karakula przekazał 2 laptopy dla uczniów, w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. 

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Dofinansowanie w wysokości 5.200,00 zł dotyczy zakup 2 laptopów dla wnuków byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych.  

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy o powierzeniu grantu o numerze 934/2022.

foto:  - Beznazwy 1