Konsultacje społeczne

W związku z opracowywaniem przez Miasto Sokołów Podlaski Gminnego Programu Rewitalizacji zapraszamy mieszkańców do uczestnictwa w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Sokołów Podlaski.

Więcej informacji na temat konsultacji społecznych projektu uchwały można znaleźć tutaj.

Więcej o Gminnym Programie Rewitalizacji można znaleźć tutaj.