Program „Opieka 75+” – edycja 2022 finansowany ze środków budżetu państwa

Obrazek ilustracyjny - flaga i godło państwowe

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego miasta polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Celem dotacji jest wsparcie samorządów w poprawie dostępności do usług dla osób w wieku 75 lat i więcej, poprzez:

– dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach Programu w 2021 roku i będą one kontynuowane w roku bieżącym,

– dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2021 te usługi nie były świadczone (osoby nowe),

– dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

całkowita wartość zadania –  155 574 zł.

wartość dofinansowania – 77 787 zł.

Centrum Pomocy Socjalnej