XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2022r., poz. 559), zwołuję na dzień 8. kwietnia 2022r. (piątek) na godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Nadzwyczajną XXVIII Sesję Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta Sokołów Podlaski na rok 2022.
  3. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Waldemar Hardej