Przekazanie sprzętu dla OSP „CUKROWNIA” Sokołów Podlaski

Przekazanie sprzętu dla OSP Cukrownia

15 września, na terenie strażnicy OSP „Cukrownia” Sokołów Podlaski przy ulicy Węgrowskiej, Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Bogusław Karakula wraz z Panią Marszałek Województwa Mazowieckiego Janiną Ewą Orzełowską uroczyście przekazali sprzęt na potrzeby strażaków OSP „CUKROWNIA” Sokołów Podlaski.

Pierwszy projekt dotyczył zakupu wyposażenia w postaci 8 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka (8 szt. hełmów strażackich z latarką, 8 par butów strażackich, 8 szt. ubrań specjalnych, 8 par rękawic specjalnych) na łączną kwotę 34 400,00 zł, którą w 50% dofinansowało Miasto Sokołów Podlaski, a w 50% Urząd Marszałkowski.

Drugi projekt dotyczył zakupu wyposażenia w postaci: przewodów hydraulicznych szt. 2, zestawów adapterów ciągnących do rozpieracza ramieniowego oraz zestawu łańcuchów do rozpieracza ramieniowego, piły do gałęzi na wysięgniku, piły do drzewa oraz pompy szlamowej na łączną kwotę dofinansowania 32.000,00 zł i został sfinansowany w całości z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.

Trzeci projekt został w pełni sfinansowany ze środków Urzędu Miasta i dotyczył zakupu wyposażenia w postaci: piły spalinowej, bosaka, młota udarowego, przedłużacza, jednej pary butów skórzanych oraz 7 kompletów ubrań koszarowych na łączną kwotę 11.500 zł.

Czwarty projekt został sfinansowany ze środków Urzędu Miasta, Komendy Głównej oraz wkładu własnego jednostki. Za zebrane pieniądze ochotnicy z „Cukrowni” zakupili: zestaw wspinaczkowy do ratownictwa wysokościowego (worek jaskiniowy 33l, lina alpinistyczna statyczna 30m, 2 karabinki zakręcane, lonża regulowana, szelki bezpieczeństwa, lina strażacka 30m), przełącznik 52/25, dwa przełączniki 75/52, 5 szt. personalizowanych węży tłocznych W75, dwa personalizowane węże tłoczne W25, prądownicę 25/R TURBO S, dwie pilarki spalinowe, 12szt. noży ratowniczych oraz dwie pary butów skórzanych. Łączna wartość tych zakupów to 8.300 zł.