Blisko 2 mln zł dla Miasta Sokołów Podlaski

Blisko 2 mln zł dla Miasta Sokołów Podlaski

Wczoraj, 15 września, Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Bogusław Karakula, w obecności Pani Marszałek Województwa Mazowieckiego Janiny Ewy Orzełowskiej podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Odnowa tkanki mieszkaniowej przy ul. Długiej w Sokołowie Podlaskim”.

Projekt pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej przy ul. Długiej w Sokołowie Podlaskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”, Typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”.

Wartość dofinansowania: 1 962 105,49 zł (85%), wartość całego projektu: 2 367 399,40 zł.
Projekt dotyczy rewitalizacja części wspólnych tkanki mieszkaniowej poprzez prace remontowe i termomodernizacyjne, realizowane na ośmiu budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Długiej w Sokołowie Podlaskim.

Remont budynku przy ul. Długiej 24:
– część termomodernizacyjna: wymiana okien w piwnicy, ocieplenie ścian zewnętrznych pomieszczeń ogrzewanych, ocieplenie ścian zewnętrznych klatki schodowej, ocieplenie ścian piwnicy, wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie stropu pod poddaszem;
– pozostałe prace remontowe: remont klatki schodowej, remont schodów, wymiana instalacji elektrycznej, remont balkonów, remont piwnic, wzmocnienie konstrukcji dachu, wykonanie wyłazu dachowego, wykonanie oświetlenia i oznaczenie dróg ewakuacyjnych, wykonanie ekspertyzy p.poż., wykonanie instalacji odgromowej.

Remont budynku przy ul. Długiej 28:
– część termomodernizacyjna: ocieplenie stropu pod poddaszem, ocieplenie ścian zewnętrznych pomieszczeń ogrzewanych, ocieplenie ścian zewnętrznych klatki schodowej, ocieplenie stropu nad przejazdem, ocieplenie ściany zewnętrznej pomieszczeń ogrzewanych od strony bramy, wymiana okien na klatce schodowej, wymiana drzwi zewnętrznych;
– pozostałe prace remontowe: remont dachu, remont klatki schodowej, remont schodów, remont balkonów, remont piwnic, wymiana bramy wjazdowej, wykonanie oświetlenia i oznaczenie dróg ewakuacyjnych, wykonanie ekspertyzy p.poż., wykonanie instalacji odgromowej.

Remont budynku przy ul. Długiej 36:
– część termomodernizacyjna: ocieplenie stropu nad przejazdem, ocieplenie stropu pod poddaszem, ocieplenie ścian zewnętrznych pomieszczeń ogrzewanych, ocieplenie ścian zewnętrznych klatki schodowej w bramie, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych;
– pozostałe prace remontowe: remont klatki schodowej, remont schodów, remont balkonów, remont piwnic, naprawa ścian konstrukcyjnych, budowa przyłącza gazowego, instalacji gazowej w częściach wspólnych, wykonanie oświetlenia i oznaczenia dróg ewakuacyjnych, wykonanie ekspertyzy p.poż., wykonanie instalacji odgromowej.

Remont budynku przy ul. Długiej 44:
– część termomodernizacyjna: ocieplenie dachu, ocieplenie ściany zewnętrznej tylnej, ocieplenie ścian zewnętrznych klatki schodowej, ocieplenie ściany frontowej, wymiana okien;
– pozostałe prace remontowe: remont schodów zewnętrznych, opaska, remont balkonów, remont piwnic, wymiana poszycia dachowego, budowa przyłącza gazowego, instalacji gazowej w częściach wspólnych, wykonanie oświetlenia i oznaczenia dróg ewakuacyjnych, wykonanie ekspertyzy p.poż., wykonanie instalacji odgromowej.

Remont budynku przy ul. Długiej 46:
– część termomodernizacyjna: ocieplenie ścian zewnętrznych pomieszczeń ogrzewanych, ocieplenie stropu pod poddaszem, ocieplenie ścian zewnętrznych klatki schodowej, wymiana okien na klatce schodowej, wymiana drzwi zewnętrznych;
-pozostałe prace remontowe: remont klatki schodowej, wymiana schodów, remont balkonów, remont piwnic, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie oświetlenia i oznaczenia dróg ewakuacyjnych, wykonanie ekspertyzy p.poż., wykonanie instalacji odgromowej.

Remont budynku przy ul. Długiej 47:
-część termomodernizacyjna: ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych pomieszczeń ogrzewanych, ocieplenie podłogi na gruncie, ocieplenie ścian zewnętrznych klatki schodowej, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych;
– pozostałe prace remontowe: remont klatki schodowej, wymiana schodów, wzmocnienie ścian nośnych, wymiana poszycia dachowego, budowa przyłącza gazowego, instalacji gazowej w częściach wspólnych, wymiana stropów, wzmocnienie fundamentów, wykonanie oświetlenia i oznaczenia dróg ewakuacyjnych, wykonanie ekspertyzy p.poż., wykonanie instalacji odgromowej.

Remont budynku przy ul. Długiej 56:
-część termomodernizacyjna ocieplenie dachu, ocieplenie stropu nad przejazdem, ocieplenie ścian zewnętrznych pomieszczeń ogrzewanych, ocieplenie ścian zewnętrznych klatki schodowej, wymiana okien mieszkań, wymiana okien klatki schodowej, wymiana drzwi zewnętrznych;
– pozostałe prace remontowe: remont klatki schodowej, wymiana schodów, remont balkonów, remont piwnic, wymiana poszycia dachowego, budowa przyłącza gazowego, instalacji gazowej w częściach wspólnych, wykonanie oświetlenia i oznaczenia dróg ewakuacyjnych, wykonanie ekspertyzy p.poż., wykonanie instalacji odgromowej.

Remont budynku przy ul. Długiej 90:
– część termomodernizacyjna: ocieplenie stropu pod poddaszem, ocieplenie ścian zewnętrznych pomieszczeń ogrzewanych, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, ulepszenie: Modernizacja systemu przygotowania c.w.u. – montaż kotła gazowego, budowa instalacji c.w.u. w częściach wspólnych, ulepszenie: Modernizacja systemu ogrzewczego – montaż kotła gazowego, budowa instalacji c.o. w częściach wspólnych;
– pozostałe prace remontowe: remont dachu, budowa przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego, budowa przyłącza gazowego, instalacji gazowej zewnętrznej, wykonanie oświetlenia i oznaczenia dróg ewakuacyjnych, wykonanie ekspertyzy p.poż., wykonanie instalacji odgromowej.

W poniedziałek, 20 września 2021r. o godzinie 15:00 w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21 odbędą się konsultacje z mieszkańcami budynków objętych projektem.