Międzynarodowy Dzień NGO

Międzynarodowy Dzień Organizacji Pozarządowych to dziś, czyli 27 lutego. Oficjalne święto obchodzone przez 12 państw członkowskich IX Forum Organizacji Pozarządowych Morza Bałtyckiego Rady Państw Morza Bałtyckiego. W 2014 r. uznane przez ONZ, UE i inne organizacje międzynarodowe. 27 lutego dziękujemy za aktywność, zaangażowanie działaczom, pracownikom i wolontariuszom #NGO! Dziękujemy za pracę, dzielenie się dobrą energią i doświadczeniem!