Komunikat Centralnego Biura Spisowego

Narodowy Spis powszechny 2021 - baner

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.  

Z polecenia
Pani Zofii Kozłowskiej
Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego

Urszula Cieślińska

Starszy inspektor
Wydział Organizacji
+48 22 464 21 51

Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa
tel. +48 22 464 20 00
SekretariatUSWAW@stat.gov.pl
warszawa.stat.gov.pl