Jakość powietrza – ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

ilustracja - dym

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

W załączeniu treść komunikatów Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 18.01.2021r. zawierające m.in. informacje o zagrożeniach, działaniach ochronnych i zapobiegawczych.