Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta Sokołów Podlaski

Liczymy piece - liczymy też na Ciebie

W dniach 08.11-18.11.2020 na terenie miasta Sokołów Podlaski ankieterzy firmy ASIG wykonają inwentaryzację źródeł ciepła u wszystkich mieszkańców.

Podstawowym celem inwentaryzacji jest zlokalizowanie wszystkich źródeł niskiej emisji (lokalnych kotłowni węglowych i pieców grzewczych), w których spalanie odbywa się w nieefektywny sposób, spalany jest najczęściej węgiel o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych, węgiel brunatny, drewno, jak również niejednokrotnie odpady z gospodarstw domowych i które odpowiedzialne są za przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego.

Istnieje możliwość samodzielnego wypełnienia ankiety online przez mieszkańców Gminy lub poprzez rozmowę telefoniczną z audytorem.

Ankieta znajduje się pod poniższym linkiem:

https://s.survgo.com/25fmtu1e7oik

kontakt telefoniczny możliwy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00 – 17.00 pod nr:
695 115 822

Zachęcamy do wypełnienia ankiety online lub telefonicznie!


Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski, informuje, iż w związku z realizacją zadania dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza (MIWOP Mazowsze 2020) pn. „Inwentaryzacja indywidualnych systemów grzewczych na terenie Miasta Sokołów Podlaski” będzie wykonywana inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Miasta Sokołów Podlaski.

Podstawowym celem inwentaryzacji jest zlokalizowanie wszystkich źródeł niskiej emisji (lokalnych kotłowni węglowych i pieców grzewczych), w których spalanie odbywa się w nieefektywny sposób, spalany jest najczęściej węgiel o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych,  jak również niejednokrotnie odpady z gospodarstw domowych, które odpowiedzialne są za przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego.

Zakres inwentaryzacji będzie obejmował przeprowadzenie ankietyzacji wśród mieszkańców, podczas, której zostaną zebrane następujące dane dla każdego inwentaryzowanego obiektu:

1)         dane adresowe:

a)         powiat,
b)         gmina,
c)         miejscowość (ew. dzielnica),
d)         ulica,
e)         numer budynku,
f)         numer lokalu;

2)         dane o budynku/lokalu:

a)         typ budynku,
b)         powierzchnia użytkowa budynku/lokalu wyrażona w m2,
c)         ocieplenie, przeprowadzone termomodernizacje;

3)         dane o źródle/źródłach ciepła – w każdym budynku lub lokalu:

a)         kocioł na paliwa stałe:

 • liczba źródeł,
 • charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),
 • rodzaj komory spalania (otwarta, zamknięta, brak informacji – jeśli nie jest znany),
 • klasa kotła na podstawie tabliczki znamionowej lub dokumentu oświadczającego emisję (brak klasy lub brak informacji, klasa 3, klasa 4, klasa 5, ekoprojekt),
 • sposób podawania paliwa (ręczny bez wentylatora, ręczny z wentylatorem, podajnik automatyczny, brak informacji – jeśli nie jest znany),
 • urządzenie odpylające (jeśli tak, deklarowana sprawność urządzenia [%]),
 • sprawność cieplna (brak informacji – jeśli nie jest znana),
 • rok instalacji,
 • rok produkcji (brak informacji – jeśli nie jest znany),
 • moc [MW] (brak informacji – jeśli nie jest znana),
 • źródło danych (z tabliczki znamionowej, z dokumentacji technicznej, inne – podać jakie),

b)         kocioł gazowy, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne:

 • liczba źródeł,
 • charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),

c)         sieć ciepłownicza, pompa ciepła, kolektory słoneczne – charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),

d)        piec, piecokuchnia, piec wolnostojący, kominek:

 • liczba źródeł,
 • charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),
 • rodzaj komory spalania (otwarta, zamknięta, brak informacji – jeśli nie jest znany),
 • ekoprojekt (tak lub nie),
 • urządzenie odpylające (jeśli tak, deklarowana sprawność urządzenia [%]),
 • sprawność cieplna (brak informacji – jeśli nie jest znana),
 • rok instalacji,
 • rok produkcji (brak informacji – jeśli nie jest znany),
 • moc [MW] (brak informacji – jeśli nie jest znana),
 • źródło danych (z tabliczki znamionowej, z dokumentacji technicznej, inne – podać jakie),

e)         piec kaflowy:

 • liczba źródeł,
 • rodzaj komory spalania (otwarta, zamknięta, brak danych – jeśli nie jest znany),
 • urządzenie odpylające (jeśli tak, deklarowana sprawność urządzenia [%]),
 • sprawność cieplna (brak danych – jeśli nie jest znana),
 • rok instalacji,
 • moc [MW] (brak danych – jeśli nie jest znana),
 • źródło danych (z tabliczki znamionowej, z dokumentacji technicznej, inne – podać jakie),

f)         roczne zużycie paliw dla kotła/pieca (węgiel orzech [ton], węgiel kostka [ton], węgiel groszek [ton], węgiel miał [ton], węgiel brunatny [ton], drewno kawałkowe [metr przestrzenny], pellet/brykiet [ton], inna biomasa [ton], gaz przewodowy (sieć) [m3], gaz butla/zbiornik LPG/zbiornik LNG [m3], olej opałowy [litr], brak informacji – jeśli nie jest znane),

g)         plany dotyczące zmiany sposobu ogrzewania.

Uwaga:

W lokalach lub budynkach, których użytkownicy uniemożliwili przeprowadzenie inwentaryzacji, należy uznać, że ich ogrzewanie następuje z wykorzystaniem źródeł pozaklasowych, tzw. „kopciuchów”.

Zgodnie z przyjętym przez Radnych województwa mazowieckiego nowym Programem Ochrony Powietrza obowiązkiem mieszkańców będzie informowanie gminy o wymianie źródeł ciepła i współpraca w tym zakresie, zakaz stosowania dmuchaw czy też przestrzeganie ograniczeń i zakazów zawartych w uchwale antysmogowej.