Prace wciąż trwają

Wyremontowana droga

– Mimo nieustannego zagrożenia związanego z koronawirusem i pandemią, nie ustajemy w pozyskiwaniu nowych środków. Dążymy do tego, by Sokołów piękniał, aby piękniało nasze otoczenie i żeby nadal efektywnie pracować na rzecz mieszkańców – mówi burmistrz Sokołowa Podlaskiego Bogusław Karakula.
W mieście prace idą pełną parą. Zakończenie prac przy budowie trybun na Stadionie przy ul. Lipowej to nie jedyny sukces. W ramach RIT, w realizacji jest ulica Nieciecka. Niebawem ruszą prace przy budowie chodników i ścieżek rowerowych a także budowa nowej nawierzchni.
Został ogłoszony przetarg na prace na ul. Długiej, także w ramach RIT-u.
Na szczęście, epidemia na razie nie utrudnia nam realizacji zaplanowanych inwestycji.
Udało się zakończyć przebudowę odcinka drogi miejskiej – ul. Bartoszowej, na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Św. Huberta.
To dopiero pierwszy etap prac. Polegały one na wykonaniu nawierzchni jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej z kostki brukowej o długości 318,25 m, kanalizacji deszczowej oraz przebudowie oświetlenia ulicznego.
– W związku z realizacją tego zadania pojawiło się szereg pytań mieszkańców miasta. Pytali, dlaczego wykonanie takiego odcinka drogi miejskiej jest takie drogie? – przyznaje zastępca burmistrza Krzysztof Dąbrowski. I odpowiada: – Otóż wartości te wynikają z opracowanych kosztorysów inwestorskich sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Rzadko się zdarza, aby szacunkowe koszty były niższe niż oferty wykonawców. Najczęściej oferty składane przez firmy startujące w przetargu są wyższe od kosztorysu, ale w tym wypadku koszt inwestycji był zgodny z kosztorysem inwestorskim – wyjaśnia.
Należy ponadto zwrócić uwagę na jeszcze inne aspekty kosztu realizacji zadania. Inwestycje, w tym przebudowa ulicy Bartoszowej, oprócz budowy nawierzchni jezdni i chodników, przewidują bowiem wykonanie, m.in. nowego oświetlenia lub jego modernizację, budowę elementów odwodnienia jezdni, budowę kanalizacji deszczowej, roboty rozbiórkowe, podbudowę jezdni, regulację wysokościową, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, inwentaryzację geodezyjną, nadzór inwestorski, itp. Zakres zamówienia i prac jest zatem szeroki, a standardów obowiązujących przy budowie dróg nie można utożsamiać np. utwardzeniem placu, bądź wykonaniem nakładki na starej drodze.

Zadanie łącznie kosztowało milion 109 tysięcy 576, 63 zł. Miasto pozyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, w wysokości 70 proc. wartości zadania. Dofinasowanie wyniosło 776 tys. 703,00 zł.