Komunikat w sprawie zakazu wstępu do lasu

Komunikat

Wprowadzono Okresowy zakaz wstępu do lasu, obowiązuje do dnia 11 kwietnia 2020r.

Podstawa prawna:

Art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Sokołów