32 nowe laptopy do zdalnego nauczania

Przekazanie laptopów

W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta Bogusław Karakula przekazał na ręce dyrektorów wszystkich szkół podstawowych na terenie miasta sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, z przeznaczeniem na pomoc w procesie zdalnego nauczania.

Sprzęt został sfinansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach Programu „Zdalna Szkoła”, realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Wysokość grantu dla Miasta ustalona została na 80.000,00 zł, co pozwoliło na zakup 32 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

foto: logotypy fundatorów - fundusze
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020