Miasto wesprze powiat

Sokołowscy radni

Rada Miasta podjęła kolejną uchwałę dotyczącą wsparcia inwestycji realizowanych przez Powiat Sokołowski. Tym razem chodzi o 45 tys. zł na modernizację drogi powiatowej – ul. Fabrycznej.
Rada postanowiła udzielić pomocy rzeczowej w postaci dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4228W na odcinku od skrzyżowania w m. Paczuski Duże, do skrzyżowania z ul. Węgrowską w m. Sokołów Podlaski”, wyłącznie w zakresie przebiegu przez Miasto Sokołów Podlaski.
Władze powiatu starają się o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, do tego zadania.