Ul. Bulwar – Już nie drogą gminną

Sokołowscy radni

Radni miejscy przyjęli uchwałę pozbawiająca ul. Bulwar kategorii drogi publicznej. Co to oznacza?
Dla tej ulicy to gwarancja bezpieczeństwa i spokoju. Bulwar ma mieć charakter „deptaka”, na którym bez obaw mieszkańcy będą mogli wyjść na spacer z dziećmi, udać się na plac zabaw czy spotkać ze znajomymi, usiąść na ławce. Publiczny ruch samochodowy będzie niemożliwy.
W tym kierunku od lat szły starania władz miasta. To w tym celu zostały zmodernizowane ciągi pieszo-rowerowe, zamontowano zostanie oświetlenie i oznakowano ścieżki. Nowa infrastruktura została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Teraz ul. Bulwar będzie jeszcze bardziej przyjaznym im miejscem.
W uzasadnieniu do uchwały można przeczytać, że pozbawienie ulicy kategorii drogi gminnej następuje w związku z brakiem spełnienia podstawowych parametrów technicznych, jakie powinna spełniać droga publiczna. Chodzi np. o nieodpowiednie szerokości jezdni, konstrukcje nawierzchni, brak odpowiednich włączeń do dróg krajowych i powiatowych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej , szerokość ruchu dla drogi klasy D (drogi dojazdowej) to 2,5 m. Tymczasem szerokość całego pasa jezdni ul. Bulwar to 4 m.
Po przebudowie przeprowadzonej w latach 2013-2015, ulica Bulwar stała się ciągiem pieszo rowerowym z ruchem dopuszczonym na dwóch odcinkach.
Podejmując tę uchwałę, radni uporządkowali status tej drogi.