O poziom inflacji

Obrazek promocyjny

Nieznacznie, o poziom inflacji, w przyszłym roku wzrosną stawki podatków od nieruchomości. Taką decyzję na ostatniej sesji podjęła Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim.

Radni postanowili zwiększyć stawki symbolicznie, o poziom inflacji, tak aby w przyszłości uniknąć nagłych, drastycznych podwyżek.
Stawki od jednego metra kwadratowego powierzchni gruntu związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniosą 85 gr.
Za pozostałe powierzchnie, w przy prowadzeniu odpłatnej działalności statutowej działalność pożytku publicznego – 45 gr.
Stawki za grunty pod wodami to 4,80 zł od hektara.
Przy niezabudowanych działkach, objętych obszarem rewitalizacji – stawka wynosi 3,15 zł.
Od budynku mieszkalnych lub ich części – 77 gr od metra kwadratowego.
Od budynków lub części, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i budynków mieszkalnych – 22,50 gr od metra kwadratowego.
Od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4, 87 gr.
Od budynków zajętych przez organizacje pożytku publicznego, prowadzących działalność odpłatną – 5,30 zł.
Od pozostałych budynków zajętych na prowadzenie gospodarstw, przez rolników, których gospodarstwa, znajdują się poza miastem – 4 ,50 zł.
Od budowli – 2 proc. ich wartości.
O konieczności wprowadzenia zmian mówił burmistrz Bogusław Karakula.
– Jak co roku podnosimy stawki kosmetycznie, o stopień inflacji. Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, kiedy trzeba będzie te stawki podnosić szokowo – powiedział burmistrz.
Burmistrz mówił też o podwyżkach dla nauczycieli. Po wprowadzeniu zmian do Karty Nauczyciela, miasto musi wypłacać wyższe stawki.
Z tym była związana uchwała o wprowadzeniu dodatków funkcyjnych dla nauczycieli. Tę zmianę także wprowadziły nowe zapisy Karty Nauczyciela. Ustawowo zagwarantowana minimalna wysokość dodatku to 300 zł.