Prace na Bartoszowej

Ulica Bartoszowa

Przed nami budowa kolejnego odcinka ul. Bartoszowej. Przeprowadzenie prac i dokończenie kolejnego odcinka będzie możliwe dzięki dofinansowaniu, jakie dostaliśmy z rządowego programu – Funduszu Dróg Samorządowych.
Odbył się już przetarg na przebudowę ulicy. Kwota zaoferowana przez ofertodawcę jest niższa od kwoty, którą miasto, jako zamawiający, przeznaczyło na sfinansowanie robót.
Będzie to pierwszy z planowanych dwóch etapów przebudowy odcinka ul. Bartoszowej.
Zacznie się przy skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego, a zakończy na skrzyżowaniu z ul. Św. Huberta.
Planowane prace to: wymiana nawierzchni, wykonanie kanalizacji deszczowej, budowa ciągu pieszo-rowerowego, chodnika oraz zjazdów.
Termin zakończenia prac to czerwiec przyszłego roku.
Dla mieszkańców oznacza to zakończenie dotychczasowych problemów z odcinkiem drogi gruntowej. Mieszkańcy skarżyli się na kurz, błoto i brak chodnika.