Burmistrz z dobrym wynikiem

Burmistrz podczas sesji

– Jestem wzruszony, szczególnie wynikiem głosowania – tak głosowania w sprawie udzielania absolutorium podczas sesji Rady Miejskiej (19 czerwca) podsumował burmistrz Bogusław Karakula.
– Nie pozostawił nam pan burmistrz wyboru – odpowiedział przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Hardej.
Jednogłośnie 14 głosami „za”, radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi Sokołowa absolutorium. Podobnie zakończyło się głosowanie w sprawie wotum zaufania. Na sesji jeden radny był nieobecny.
Miejska Komisja Rewizyjna wnioskowała do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium i jej wniosek został przez RIO zaopiniowany pozytywnie.
Planowane dochody (99 mln 189 tys. 133 zł) zostały wykonane w 87 proc. a wydatki (107 mln 958 tys. zł 497 zł ) w 84, 5 proc.
Za udzieleniem absolutorium głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu, ani nie zagłosował przeciw.
Przewodniczący Waldemar Hardej, wręczając burmistrzowi po głosowaniu bukiet kwiatów, powiedział:
– Ten bukiet jest od radnych dla pana burmistrza i pracowników Urzędu Miasta. Pan burmistrz nie pozostawił nam wyboru dotyczącego udzielenia absolutorium i wotum zaufania. Radni nie mieli innego wyjścia, jak zagłosować na tak. Jak uchwalaliśmy budżet na 2018 r. mówiłem, że to będzie trudny budżet. Drapaliśmy się po głowie, założenia były bardzo ambitne a okazało się, że to można zrobić. Mimo, że założenia były ryzykowne, dały się zrealizować.
Nasz burmistrz znany jest z tego, że lekki wiatr go nie pokona. Nie musieliśmy się kłócić, czy udzielić absolutorium. Nie było do tego podstaw. Budżet jest planem, który nie zawsze udaje się zrealizować, jakby się chciało. Naszym sukcesem jest, że udało się go zrealizować w takim stopniu – powiedział burmistrz.
Na koniec przewodniczący podziękował radnym.
Sam Bogusław Karakula dziękując, przyznał:
– Jestem wzruszony szczególnie wynikiem głosowania. Chciałbym państwu serdecznie podziękować. To państwa zasługa, że budżet udało nam się tak zrealizować. To zasługa wszystkich urzędników i radnych. Wszyscy nad tym pracowali – powiedział.