Międzynarodowy Certyfikat dla MP3

Przedszkolaki podczas zajęć

Miejskie Przedszkole nr 3 w Sokołowie Podlaskim otrzymało Certyfikat za aktywny i twórczy udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”.

Głównym celem projektu upamiętniającego 100-lecie odzyskania niepodległości było kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Autorką projektu jest Ludmiła Fabiszewska, nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim. Honorowy patronat nad projektem objęło m. in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kształtowanie postaw patriotycznych jest priorytetem w Miejskim Przedszkolu nr 3.