Czy czekają nas podwyżki?

Box na odpady

10 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyły się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim, w sprawie zmiany uchwały określającej wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Sokołów Podlaski oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Zgodnie z projektem, stawki mają wzrosnąć.
Jakie zmiany przewiduje projekt?
Za odpady selektywne zapłacimy 12 zł, – a za nieselektywne – 24 zł od osoby.
Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, „zmianie uległy wszystkie czynniki mające wpływ na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z przeprowadzonej analizy, w 2016 roku koszty odbioru i zagospodarowania wzrosły o około 5 %, w 2017 było to już 13% i ciągle rosną. Rok 2018 to wzrost o kolejne ponad 30% kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Dlatego konieczne jest zwiększenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aby zlikwidować niedobór środków niezbędnych do pokrycia kosztów i zadań określonych w art. 6r ust.2 ustawy”.
Ceny regularnie rosną. Rachunek wystawiony Urzędowi za listopad ur. wynosił 110 tys. zł, za grudzień – już 140 tys. zł. Miasto reguluje płatności za wszystkich mieszkańców, potem odbiera należność z pobieranych wpłat. Ustawa zabrania samorządom dopłacania do opłat za odbiór śmieci. Zgodnie z obowiązującym prawem system musi się samofinansować.
W projekcie zostały zachowane 50 procentowe zniżki dla mieszkańców uprawnionych do korzystania z Programu „Sokołowska Rodzina 3+” . Żeby skorzystać ze zwolnienia, trzeba złożyć w Urzędzie Miasta deklarację. Obniżona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązywać będzie od początku miesiąca następującego po złożeniu deklaracji. Warunkiem skorzystania ze zniżki jest pisemne zobowiązanie do segregowania odpadów.
Na częściowe zwolnienie z opłaty w wysokości 50 procent mogą liczyć też mieszkańcy, których dochód nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Oni także muszą złożyć burmistrzowi odpowiednią deklarację i zobowiązanie do segregowania odpadów.
Nie wszyscy chcą segregować
Konsultacje społeczne dotyczyły proponowanych w projekcie uchwały nowych stawek opłat i sposobu gospodarowania odpadami.
Udział w konsultacjach wzięli głównie mieszkańcy osiedli, którzy narzekali na sąsiadów nie segregujących śmieci. Przez nich osoby segregujące odpady, muszą płacić za śmieci jak za odpady niesegregowane.
Urzędnicy przypomnieli, że miasto robi, co może w tej kwestii, przeprowadza akcje edukacyjne, widowiska dla dzieci. Ta działalność edukacyjna pozwala przekonywać do segregacji odpadów, zwłaszcza najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Problem jest wciąż przekonanie starszych mieszkańców.
W Sokołowie nie będzie drastycznych podwyżek
To problem ogólnopolski. Większość gmin w powiecie sokołowskim będąca w podobnej sytuacji podniosła już wysokości opłat. Stawki u naszych sąsiadów wzrastają średnio o 100 – 140 procent.
W Sokołowie podwyżki nie będą aż tak drastyczne. Nowe stawki zostały oszacowane na podstawie kosztów. Łączne zestawienie zostało podzielone przez liczbę mieszkańców.
Firmy gospodarujące odpadami muszą płacić za przekazywanie odpadów do RIPOK-ów coraz więcej. Wprowadzone obostrzenia sprawiają, że system jest coraz bardziej restrykcyjny. Koszty więc rosną. Miasto Sokołów Podlaski jest w dobrej sytuacji. Jako udziałowiec ZUO w Woli Suchożebrskiej ma zagwarantowany odbiór odpadów. Dzięki temu firmy współpracujące z miastem nie będą zmuszone wozić naszych śmieci do innych, bardziej odległych RIPOK-ów, np. do Ostrołęki. To sprawiłoby, że koszty byłyby jeszcze wyższe.
Przetarg na wybór firmy, która zajmie się odbiorem odpadów, został już ogłoszony.
Ostateczne kwoty, jakie będziemy płacić, poznamy na przełomie stycznia i lutego. To wtedy projektem zajmie się Rada Miasta.