Nagłówki

Dotacja unijna, oszczędności dla miasta, ekologia

Przekazanie dotacji

Nasze miasto pozyskało prawie 2 mln. zł unijnej dotacji na projekt wart przeszło 2 mln. 700 tys. zł. Umowę na dofinansowanie burmistrz Bogusław Karakula podpisał w poniedziałek 26 listopada. Dotacja pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

„Wniosek w tej sprawie składaliśmy jeszcze w 2015 r. Po trzech latach został zakwalifikowany do dofinansowania” – mówi burmistrz Bogusław Karakula.

Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na ostatni etap termomodernizacji miejskich placówek oświatowych. To już kolejny etap termomodernizacji tych placówek w naszym mieście.

Burmistrz Bogusław Karakula zapowiedział, że kiedy już zakończy się realizacja tego projektu, wszystkie placówki oświatowe będą ztermomodernizowane. Miasto zaoszczędzi na kosztach ogrzewania.

Budynki będą wyglądały estetyczniej, tak jak teraz wygląda Szkoła Podstawowa nr 2. Tam termomodernizacja jest na ukończeniu. Dofinansowanie na te prace również pochodziło także z RPO WM. Projekt był połączony z modernizacją budynku w Parku przemysłowym.

W ramach umowy podpisanej w poniedziałek 26 listopada, dofinansowane zostaną prace w 6 szkołach i przedszkolach. Chodzi o: Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Pawła Kamińskiego, Przedszkole Miejskie nr 2, Przedszkole Miejskie nr 3 i Żłobek Miejski , Publiczną Szkołę Podstawową nr 2, Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 im. ks. gen. Stanisława Brzóski oraz Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 im. ks. gen. Stanisława Brzóski.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w umowie została wymieniona dwa razy. W tej szkole termomodernizacja obejmie dwa budynki szkoły.

Z kolei Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 zostanie z projektu wyłączona. Ponieważ nasz wniosek na termomodernizację placówek oświatowych nie otrzymał dofinansowania w pierwszym rozdaniu, budynek Szkoły nr 2 został uwzględniony w innym wniosku „Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych”. Otrzymaliśmy dofinansowanie a termomodernizacja jest na ukończeniu.
W ramach projektu w budynkach wykonane zostaną m.in.: docieplenia ścian zewnętrznych i stropów, wymiana stolarki, modernizacja instalacji CO i ciepłej wody użytkowej. Zamontowane zostaną też nowe kotły grzewcze, grzejniki i termostaty.
Realizacja projektu oznacza nie tylko poprawę estetyki budynków i spore oszczędności na kosztach zużycia energii pierwotnej i energii cieplnej. Przyczyni się też do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza.
Umowę burmistrz Bogusław Karakula podpisał z Janiną Ewą Orzełowską i Elżbietą Lanc z zarządu województwa mazowieckiego.

Tytuł projektu: Termomodernizacja placówek oświatowych w Sokołowie Podlaskim
Beneficjent: Miasto Sokołów Podlaski
Całkowita wartość projektu: 2 770 677,13 zł
Kwota dofinansowania: 1 908 813,80 zł
Działanie 4.2 Efektywność energetyczna