Fundusze Europejskie na założenie i rozwój działalności gospodarczej

W środę 26 czerwca 2018 w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4 odbędzie się Spotkanie Informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie na założenie i rozwój działalności gospodarczej”.

Pełna informacja dostępna na stronach: https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/spotkanie-informacyjne-w-siedlcach-pt-fundusze-europejskie-na-zalozenie-i-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej oraz https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/spotkanie-informacyjne-pt-fundusze-europejskie-na-zalozenie-i-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej.

Rekrutacja na spotkanie trwa do 25 czerwca. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: punkt_siedlce@mazowia.eu.