Mieszkańcy Sokołowa uczcili kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Uczestnicy uroczystości

1 sierpnia 2018 roku władze miasta i mieszkańcy Sokołowa ponownie zebrali się pod pomnikiem Czynu Niepodległościowego w Parku im. Adama Mickiewicza, aby uczcić pamięć o Powstaniu Warszawskim.

O godzinie 17.00- godzinie „W”, w Sokołowie zabrzmiały syreny alarmowe na pamiątkę wybuchu heroicznego zrywu mieszkańców Warszawy. Zebrani pod pomnikiem Sokołowianie w ciszy oddali hołd powstańcom. Delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. Historyk Jacek Odziemczyk przedstawił najważniejsze fakty dotyczące przebiegu walk i jego bohaterów. Zaznaczył także postać ppłk. Stanisława Oleksiaka, braka słynnego „Wichury” i honorowego prezesa Światowego Związki Żołnierzy AK, który zmarł 25 lipca 2018 roku

. Na zakończenie odśpiewano Hymn Narodowy.

W uroczystości uczestniczył burmistrz Bogusław Karakula, zastępca burmistrza Krzysztof Dąbrowski, senator Waldemar Kraska, sokołowscy harcerze, radni, przedstawiciele organizacji i instytucji publicznych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta.

Następnie zebrani przeszli pod Sokołowski Ośrodek Kultury, aby wspólnie pośpiewać powstańcze piosenki i poczuć nastrój tamtych dni. Oprawie muzycznej towarzyszył komentarz historyczny Jacka Odziemczyka.