Zasłużyli na „Sokoła”

I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie Skłodowskiej

Tegoroczna Nagroda Rady Miejskiej, czyli Statuetka „Sokoła” trafi do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie Skłodowskiej. Doskonałą okazją do wręczenia tej nagrody jest przypadająca na 2018 r. 70  rocznica szkoły.

O przyznanie nagrody wnioskowało Sokołowskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne. W uzasadnieniu wniosku złożonego na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej Waldemara Hardeja czytamy o historii i osiągnięciach Liceum.

A historia jest bogata i ciekawa. Młodsi sokołowianie nie pamiętają pierwszej siedziby szkoły. Gdy ich liceum powstało w 1948 roku, pierwsze lekcje, we wrześniu tego roku, odbywały się przy ul. Kupientyńskiej. W tym miejscu wykształciło się kilka pokoleń sokołowskich licealistów.

Ważną datą w historii szkoły był rok 1979, wtedy szkoła dostała imię Marii Skłodowskiej-Curie. W 1991 r. przeniosła się do swojej obecnej siedziby, przy ul. Sadowej.

Dokonania, którymi może poszczycić się szkoła to prawie 100 procentowa zdawalność matur i absolwenci, którzy znajdują miejsca na renomowanych uczelniach. Licealiści z Sadowej osiągają sukcesy w dziedzinach: nauki, techniki, biznesie. Zdarzają się wśród nich znani artyści.  Spora część licealistów zostaje w mieście i pracuje na rzecz miejscowych zakładów i instytucji.

Szkoła jest znana ze swoich nowatorskich metod nauczania i wychowania. Pedagodzy opracowują autorskie programy i publikacje. Nauczyciele się rozwijają a uczniowie zdobywają nagrody w olimpiadach.

I LO zostało nagrodzone za swoje osiągnięcia „Brązową Tarczą” Perspektyw. Wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej uplasowały sokołowskie liceum w grupie „Szkół sukcesu”.

Działalność szkoły nie ogranicza się jedynie do edukacji. Placówka współpracuje z Sokołowskim Ośrodkiem Kultury (uczniowie aktywnie włączają się w pracę ośrodka), Centrum Pomocy Socjalnej (licealiści jako wolontariusze uczestniczą w akcjach charytatywnych). Wspierają swoją aktywnością Sokołowskie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne, biorą udział w sesjach naukowych, letnich obozach z młodzieżą polonijną.

Statuetka i dyplom „Sokoła” zostaną wręczone przez burmistrza Bogusława Karakulę i przewodniczącego Rady Miejskiej Waldemara Hardeja podczas wrześniowych obchodów jubileuszu połączonych ze zjazdem absolwentów.