Wicewojewoda mazowiecki w Sokołowie Podlaskim

Uczestnicy spotkania z wicewojewodą

O pomocy dla wschodniego Mazowsza we wtorek 24 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim mówił Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski.

Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski przyjechał do Sokołowa Podlaskiego, żeby podsumować dofinansowania udzielone powiatom i gminom z terenu wschodniego Mazowsza, w tym powiatu sokołowskiego. Mówił o polityce wsparcia biednych samorządów.

Gospodarzami konferencji prasowej byli Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Bogusław Karakula i Senator RP Waldemar Kraska.

Podsumowano wysokość dofinansowań, które w kwietniu, w ramach „powodziówek”, z tzw. funduszy klęskowych, trafiły do powiatu sokołowskiego.

Największą pomoc dostał powiat sokołowski. 8,58 mln pozwoli na przebudowę zniszczonych dróg powiatowych – Nowomodna – Łuzki (odcinek –  2 ,1 km), Stara Maliszewa (1,6 km), Józin – Kamianka (2,5 km), Józin- Kamianka (2,5 km), Łomna (1,5 km), Nowa Maliszewa (1,2 km ), Nowa Maliszewa – Guty (2,6 km).

Gmina Jabłonna Lacka otrzymała 800 tys. zł na przebudowę mostu na drodze pomiędzy Gródkiem a Teofilówką.

Gmina Bielany została wsparta kwotą 840 tys. zł na przebudowę drogi gminnej nr 261 w miejscowości Patrykozy Kolonia na odcinku o długości 1,09 km; na przebudowę drogi gminnej nr 390102W w miejscowości Trebień.

Gmina Sterdyń dostała 1,269 mln zł za co odbuduje drogi gminne – Sterdyń – Dąbrówka – Paulinów (0,995 km ) i drogę w miejscowości Dąbrówka (1,29 km).

Zgodnie z zasadami programu, wsparcie ma pokryć do 80 proc. kosztów.

Jak powiedział senator Waldemar Kraska, za pomoc przyznaną powiatowi należy podziękować wicewojewodzie, którego nazwał „dobrym duchem powiatu”.

Sam wicewojewoda zapowiadał nowy program rządowy, dzięki któremu na dofinansowania będą mogły liczyć także biedniejsze gminy i wsparciu dla zaniedbanego wschodniego Mazowsza, szczególnie w zakresie dróg gminnych i powiatowych.

Zapewniał, że ani rząd PiS, ani Urząd Wojewódzki, przyznając dofinansowania nie zwraca uwagi na przynależność polityczną włodarzy gmin. Pieniądze trafiają wszędzie tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

W kwietniu br MSWiA przeznaczyło 37 mln 400 tys. na tzw. „drogi klęskowe” na Mazowszu, z czego do powiatu sokołowskiego trafiło 11 mln 480 tys. zł  do powiatu siedleckiego – 9 mln 700 tys zł a do łosickiego – 1,9 mln .

Wojewodzie dziękowali wójtowie – gminy Sterdyń – Grażyna Sikorska i gminy Bielany – Zbigniew Woźniak, a także radni powiatowi PiS reprezentujący miasto Sokołów Podlaski – Marian Koć i  Jacek Odziemczyk.