Nabór do terytorialnej służby wojskowej

Informuję, że Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach kontynuuje proces naboru do terytorialnej służby wojskowej (TSW) do 53 Batalionu Lekkiej Piechoty w Siedlcach.

W dniu 15.02 b.r. w godzinach 9.00 – 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbędzie się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli WKU w Siedlcach z mieszkańcami w sprawie naboru chętnych do terytrialnej służby wojskowej.

Ochotnicy do wniosku dołączają następujace dokumenty;

  • odpis, uwierzytelnioną kopię albo, po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie;
  • kopię dowodu osobistego po okazaniu oryginału;
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Burmistrz Miasta
Bogusław Karakula