Kwalifikacja wojskowa

W roku 2017 z terenu Miasta Sokołów Podlaski na kwalifikację wojskową zostaną wezwani mężczyźni urodzeni w 1998 r., którzy w dniach od 13 do 17 lutego 2017 r. staną przed powiatową komisją lekarską, w celu ustalenia kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Chociaż odbycie służby wojskowej nie jest obowiązkowe, to w przypadku badań lekarskich stawienie się na nie jest koniecznością. Powiatowa Komisja Lekarska w Sokołowie Podlaskim mieści się w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Skłodowskiej Curie 24 (świetlica szkolna, wejście główne).

Termin stawiania się na komisję dla miasta Sokołów Podlaski i Gminy: Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski, Sterdyń i Sokołów Podlaski to 13.02. – 28.02.2017 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. podlegają:

  1. mężczyźni urodzeni w 1998 r.;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1993—1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1996-1997:
  • które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli kres tej zdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  1. kobiety urodzone w latach 1993—1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków wymagających kwalifikacji;
  2. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 stycznia 2017 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2017 r.