Uczczenie pamięci ofiar stanu wojennego

Uczestnicy uroczystości

13 grudnia, w rocznicę ogłoszenia stanu wojennego, pod pomnikiem Czynu Niepodległościowego w Sokołowie Podlaskim zgromadzili się mieszkańcy miasta.

Przy zapalonych zniczach, które układały się w napis „13 XII”, p. Jacek Odziemczyk oraz p. Mieczysław Łaba przybliżyli historię śmierci osób poległych w latach 1981-1989. Po przemówieniu delegacje złożyły kwiaty oraz został odśpiewany hymn Polski.