Mikołajki w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Uczestnicy spotkania mikołajkowego

Miejska Biblioteka Publiczna kolejny raz sprawiła, że dzień 6 grudnia 2017 r. był bardzo atrakcyjny dla najmłodszych czytelników.

Od godziny 11.00 do 18.00 dzieci przybyłe do biblioteki spotkały się z Mikołajem oraz jego pomocnikami: Mikołajową, Królową Śniegu, bałwankiem oraz skrzatami. Święty rozdawał prezenty dzieciom przybyłym ze Szkoły Podstawowej Nr 1, z Zespołu Szkół Specjalnych oraz maluchom, które przyszły ze swoimi rodzicami lub dziadkami. Zanim jednak dzieci otrzymały upominki, brały udział w różnych zabawach prowadzonych przez pomocników Mikołaja: kolorowały obrazki, robiły ozdoby choinkowe, uczestniczyły w zabawach ruchowych oraz odpowiadały na zagadki. Atrakcją dla wszystkich był sztuczny śnieg, który nie tylko najmłodszym sprawił wiele radości. Dzieci w doskonałych humorach opuszczały bibliotekę, obiecując że chętnie spotkają się z Mikołajem w przyszłym roku.