XXVIII Turniej Wiedzy o Sokołowie i Powiecie

Uczestnicy konkursu

Każdy człowiek, bez względu gdzie się urodził i jakim miejscu na świecie żyje, ma dwie ojczyzny. Pierwszą z nich jest  nasza wspólna Ojczyzna o zasięgu ponadlokalnym  będącą przestrzenią  istotną dla całego narodu. Drugą, określaną jako mała ojczyzna jest miejsce urodzenia, bliskie otoczenie, okolica, obszar, który codziennie się poznaje i doświadcza, żyje i spędza część lub całość swego życia.

Cytując jednego z filozofów: „To miasto, czy wieś        w której się urodziliśmy, to środek świata. To przestrzeń niewielka, w której się obracamy – nasze domy, ulice, cmentarze, kościoły, to przestrzeń niewielka wielkim wysiłkiem ludzkim zabudowana, przez wojny niszczona i odbudowywana, to centrum świata”. Jak ważną rolę w życiu każdego człowieka pełni mała ojczyzna i dlaczego warto popularyzować wiedzę o najbliższym regionie, pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej wiedzą już od dawna dlatego od tylu już lat organizują Turniej Wiedzy o Sokołowie i Powiecie.

14 czerwca odbył się już XXVIII Turniej! W tegorocznej edycji wzięło udział sześć dwuosobowych drużyn z sokołowskich gimnazjów i szkół średnich. Turniej prowadzili pracownicy Biblioteki Joanna Miściorak i Andrzej Rybiński. Przebiegał on w 5 rundach. W pierwszej drużyny odpowiadały na pytania z historii naszego miasta oraz powiatu sokołowskiego. Druga dotyczyła regionalizmu i uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące lokalnej gwary i używanych dawniej sprzętów. Jedną z ciekawszych była trzecia runda. Pytania uczestnikom przygotował i zadawał wiceburmistrz Krzysztof Dąbrowski. Dotyczyły one  funkcjonowania Urzędu Miasta i miejskich placówek samorządowych. Runda czwarta była sprawdzianem znajomości fotografii starego Sokołowa przedstawionych w pokazie multimedialnym. W rundzie piątej drużyny rozwiązywały test z wiedzy o historii Sokołowa Podlaskiego i powiatu sokołowskiego.

Odpowiedzi zawodników oceniała komisja historyków, w składzie: Jacek Maliszewski – przewodniczący, Barbara Filipowicz, Otylia Szybka oraz Krzysztof Flażyński – kierownik Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta MBP.

  • I miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta: Rafał Jurczak i Piotr Kobyliński;
  • II miejsce –  drużyna z Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. M. Kopernika: Piotr Wyszomierski i Maciej Krystoszyk;
  • III miejsce – drużyna z Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego: Natalia Kryńska i Agata Krakowska.

Pozostałe drużyny z Salezjańskiego Gimnazjum (Maja Mazur, Piotr Kacprzyk); Salezjańskiego Liceum im. H. Sienkiewicza (Michał Pawelec, Mateusz Trebnio); I–go Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie (Patrycja Kosowska, Iryna Prylepa) otrzymały taką samą ilość punktów.

Puchar Przechodni ufundowany przez Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski otrzymał Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta.

Każdy uczestnik otrzymał atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Miasto Sokołów Podlaski i Powiat Sokołowski.

Mimo, że trudno jest zainteresować młodzież tym, co wydaje im się „przestarzałe”, „nienowoczesne” i nieatrakcyjne, uczestnicy Turnieju prezentowali dobry poziom wiedzy historycznej i regionalnej. Pytania opracowane przez  pracowników Biblioteki, w tym historyków z Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, nie były łatwe. Warto zainteresować się historią naszego regionu i pielęgnować odrębność językową i kulturową. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji turnieju.