Bezpieczny dom

– to projekt realizowany przez Fundację Strefa Pociech w formie kampanii na rzecz przeciwdziałania  przemocy w rodzinie. Projekt realizowany jest we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej i został dofinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

foto: Bezpieczny dom - strefa pociech 300x200

W ramach projektu odbędą się warsztaty na temat konfliktów i ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, złością – swoją i dzieci, oraz konsultacje ze specjalistami (psychologiem, psychiatrą, pedagogiem, coachem, mediatorem).

W ramach projektu skorzystać można również z cyklu warsztatów dotyczących profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanego  na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży  podnoszącego kompetencje wychowawcze rodziców i opiekunów.

Odbędą się także spotkania dotyczące interwencji i ochrony w przypadkach rodzin doznających kryzysu z powodu przemocy domowej, planowana jest też praca z osobami w kryzysie m.in.- spotkania dla osób doznających przemocy i realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.

Wszystkie działania, zajęcia i konsultacje są bezpłatne dla uczestników, odbywają się w kilku miejscach województwa mazowieckiego w naszym rejonie w lokalu Fundacji Strefa Pociech na ul. Lipowej 5 w Sokołowie Podlaskim oraz w Węgrowie w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na ul Szamoty 2A. Na wszystkie warsztaty i konsultacje obowiązują zapisy- mamy ograniczona liczbę miejsc. Więcej informacji na stronie www.strefapociech.pl lub na Facebooku na stronie KlubMamSokolowPodlaski.

Kontakt w sprawie udziału w projekcie: Aleksandra Zakrzewska-Murawa 603 072 071

Myśląc o domowej przemocy myślimy często o awanturach, biciu, wzywaniu policji, niebieskiej karcie…

Tymczasem w większości naszych domów słychać czasem podniesiony głos sfrustrowanych, zmęczonych, czasem nie mogących dogadać się ze sobą domowników, zdarzają się krzyki – na dzieci, na siebie nawzajem, czy wręcz odwrotnie – długie dni ponurego milczenia, w zamknięciu na innych wokół siebie. Nie trudno wtedy o przemoc.

Każdy z nas widział, słyszał lub uczestniczył w sytuacji w której ktoś został wyśmiany, komuś grożono, kogoś zawstydzano, wyzwano, poniżano. To wszystko to zachowania przemocowe. Przemocą jest też  narzucanie własnych sądów, obwinianie, wmawianie psychicznej choroby, kontrolowanie, społeczne izolowanie – ograniczanie kontaktów z innymi osobami, np. znajomymi czy rodziną; wykorzystywanie dzieci do sprawowania kontroli (np. groźby pozbawienia kontroli rodzicielskiej) i wiele wiele wiele innych.

Przemocą jest zachowanie w którym jakaś przewaga (np. wieku, siły, portfela) wykorzystywana jest w celu narzucenia komuś swojej woli, wymuszenia czegoś na kimś, to każda sytuacja w której doświadczamy narzuconej nam bezprawnie władzy czy narzucamy komuś bezprawnie naszą władzę. Sytuacja, w której wywieramy wpływ na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny drugiej osoby pomimo braku zgody tej osoby na taki wpływ.

Jesteśmy ludźmi i żyjemy jak umiemy. Warto się jednak przyglądać naszym zachowaniom, też ich przyczynom i skutkom – szczególnie jeśli te zachowania wpływają nie tylko na nasze życie, ale też na życie naszych dzieci. Życie składa się z małych sytuacji, z chwil, jeśli w wielu z nich doznajemy przemocy może się to bardzo mocno odbić na tym kim jesteśmy, jak wygląda nasze życie, jak traktujemy siebie i innych.

foto: Bezpieczny dom - mazowsze serce polski 300x212