110 rocznica urodzin Janusza Kusocińskiego w Szkole Podstawowej nr 1

Uczestnicy jubileuszowej gali

13 stycznia 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim odbyła się gala z okazji 110 rocznicy urodzin patrona szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.30 przywitaniem gości, wśród których znajdowali się m.in. Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus, ks. Prałat Andrzej Krupa, Zastępca Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie Sylwester Różycki, polska lekkoatletka Lidia Chojecka, Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Bogusław Karakula, Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Hardej, Radni Rady Miejskiej, dyrektorzy szkół im. Jana Kusocińskiego, dyrektorzy sokołowskich przedszkoli oraz szkół, absolwenci szkoły, rodzice oraz wychowankowie.

W dalszej części Biskup Drohiczyński poświęcił tablicę pamiątkową z imieniem i nazwiskiem Janusza Kusocińskiego oraz latami urodzenia i śmierci. Następnie goście poproszeni byli o przecięcie wstęgi i odsłonięcie tablicy, której fundatorami są państwo Maliszewscy.

Po oficjalnej części nadszedł czas na program artystyczny przygotowany przez dzieci ze szkoły, gdzie zostały przedstawione kadry z życia patrona.

Janusz Tadeusz Kusociński, urodzony 15 stycznia 1907, w wieku 18 lat zaczął uprawiać amatorsko sport. Jako zawodnik karierę rozpoczął w Sarmacie w 1926 roku w biegach na 800 i 1500 m. Był wielokrotnym mistrzem i rekordzistą Polski w biegach średnich i długodystansowych. W roku 1928 został mistrzem Polski, a w 1931 – Laureatem Wielkiej Honorowej Nagrody Sportowej. Największym osiągnięciem sportowym Kusocińskiego było zdobycie złotego medalu na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w lipcu 1932 roku w biegu na 10 000 metrów. Dwukrotnie ustanawiał rekordy świata w zawodach na 3000 metrów i na 4 mile w 1932 roku oraz został srebrnym medalistą pierwszych mistrzostw Europy na dystansie 5000 metrów w 1934 roku w Turynie. Podczas II wojny światowej zaangażował się w działalność niepodległościową. Niestety w marcu 1940 został aresztowany, następnie przewieziony do Palmir pod Warszawą, gdzie został rozstrzelany 21 czerwca 1940 r.

Corocznie od 1954 roku odbywają się międzynarodowe zawody na jego cześć – Memoriał Janusza Kusocińskiego. Pośmiertnie, w 2009 roku, został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Odrodzenia Polski. W czerwcu 1995 roku Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Sokołowie Podlaskim nadano imię Janusza Kusocińskiego jako ukoronowanie oddanej do użytku sali sportowej.