Święty Roch patronem Sokołowa Podlaskiego

Pomnik św. Rocha

16 sierpnia, w dniu obchodzonego w parafii Najświętszej Marii Panny odpustu Świętego Rocha, uroczyście ogłoszono Św. Rocha patronem naszego miasta. Po mszy odsłonięto pomnik świętego na Skwerze ks. Pielasy.

Wniosek o uznanie Św. Rocha patronem Sokołowa Podlaskiego, przyjęty przez Radę Miejską 24. kwietnia ubiegłego roku, został przesłany do papieża Franciszka za pośrednictwem Biskupa Drohiczyńskiego. Podczas mszy, odprawionej pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Pikusa, odczytano bullę papieską o ustanowieniu Św. Rocha patronem miasta.

Wystąpienie Burmistrza Miasta:

Ekscelencjo Księże Biskupie, Księże Prałacie, Dostojni Kapłani, Pani Senator, szanowni goście, drodzy mieszkańcy Sokołowa Podlaskiego, 

Z wielką radością, 30 kwietnia tego roku odebrałem wiadomość od J.E. Ks. Biskupa Tadeusza Pikusa o zatwierdzeniu Świętego Rocha Patronem Miasta Sokołowa Podlaskiego. Ten szczęśliwy dzień poprzedziła kilkumiesięczna procedura weryfikacyjna od pomysłu do pozytywnej decyzji Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Stolicy Apostolskiej. 

Pomysł, aby św. Rocha obrać patronem naszego miasta powstał kilka lat wcześniej w gronie kilku osób, m.in. J.E. ks. Antoniego Dydycza, ówczesnego Biskupa Drohiczyńskiego i Ks. Prałata Krupy. Uznaliśmy wspólnie, że jubileusz 590 -lecia Miasta i 600-lecia Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny będzie ku temu najlepszą okazją. 

24 kwietnia 2014r. podczas uroczystej sesji historycznej wspólnie z radnymi miejskimi podjęliśmy jednomyślną decyzję o skierowaniu oficjalnego wniosku na ręce J.E.Ks. Biskupa, którego treść pragnę zacytować:

„Św. Roch żyjący w XIV wieku patron lekarzy, aptekarzy, ogrodników, rolników, szpitali, opiekun zwierząt domowych, chroniący od zarazy cieszy się od wieków kultem w Sokołowie Podlaskim. O niewielkim kościółku pod tym wezwaniem, stojącym za zabudowaniami probostwa wspominał inwentarz parafialnego kościoła sokołowskiego z 1791r. Historycy łączą czas jego powstania z klęskami, a w szczególności zarazą, jakie te ziemie dotknęły podczas wojny północnej w latach 1700-1721. Od wieków ważnym wydarzeniem religijnym i społecznym w tym regionie były odbywające się w Sokołowie Podlaskim odpusty na św. Rocha, które gromadziły rzesze wiernych. Mając na uwadze ciągle trwający w lokalnej społeczności kult, jak i powierzenie dalszych losów Sokołowa Podlaskiego i jego mieszkańców szczególnej opiece Świętego Rocha – Burmistrz Miasta oraz Rada Miejska wnioskują o podjęcie procedury ogłoszenia Świętego Rocha patronem Sokołowa Podlaskiego.”

I nadszedł dzień uroczystości odpustowych. Zgodnie z wolą J.E.Ks. Biskupa Tadeusza Pikusa możemy publicznie ogłosić ten radosny fakt. To wielkie święto i zaszczytne wyróżnienie dla naszego miasta, które jako jedno z niewielu miast w naszym regionie, a myślę, że także w kraju, ma ten honor – świętego patrona Miasta i Mieszkańców u Boga.

Ekscelencjo Księże Biskupie!

Posiadanie świętego patrona w moim rozumieniu i w rozumieniu mieszkańców, którzy tworzą społeczność wierzącą i w większości praktykującą, ma wymiar przede wszystkim religijny, duchowy. Jestem przekonany, że współcześni mieszkańcy Sokołowa Podlaskiego i kolejne pokolenia, tak jak ich przodkowie będą nieustannie korzystać z wstawiennictwa św. Rocha. Ufam, że będzie częstym pośrednikiem naszych próśb w ważnych intencjach.

W imieniu mieszkańców Sokołowa Podlaskiego, radnych miejskich oraz własnym pragnę wyrazić ogromną wdzięczność i serdeczne podziękowania Ekscelencjom – Ks. Biskupowi Drohiczyńskiemu Tadeuszowi Pikusowi oraz Biskupowi Seniorowi Antoniemu Dydyczowi za zatwierdzenie i wsparcie inicjatywy w Stolicy Apostolskiej. 

Serdecznie dziękuję również Ks. Prałatowi Andrzejowi Krupie – Proboszczowi Parafii Konkatedralnej za zaangażowanie w trwałe upamiętnienie św. Rocha i budowę pomnika.