XX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz wniosku Burmistrza Miasta z dnia 23.11.2016r., zwołuję na dzień 28 listopada 2016r. (poniedziałek) na godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Nadzwyczajną XX Sesję Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Informacja Starosty Sokołowskiego w sprawie realizacji projektu pn. „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego”.
  4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w latach 2017 i 2018.
  5. Zamknięcie sesji.