Prawa Dziecka z zuchami w Leśnej Krainie

Wykonawcy i przedszkolaki podczas przedstawienia

Dnia 21.11. 2016r. w Miejskim Przedszkolu nr 4 Leśna Kraina odbyły się uroczyste obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, które są objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

Razem  z przedszkolakami te uroczystość świętowali, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 i zuchy z 13 Gromady Zuchowej Mali Odkrywcy Hufca ZHP Sokołów Podlaski im. Janusza Korczaka. Wspólnie z drużynową, a jednocześnie Namiestnikiem Zuchowym dh. Katarzyną Nawacką i nauczycielem naszego przedszkola. Zuchy przygotowały inscenizację na podstawie utworu J. Korczaka „Król Maciuś I”.

Wśród przybyłych zuchów są wychowankowie i absolwenci naszego przedszkola, gdyż 13 Gromada Zuchowa Mali Odkrywcy swoje korzenie ma właśnie w Leśnej Krainie. W inscenizacji uczestniczyli również rodzice przedszkolaka – Gabrysi, państwo Sylwia i Daniel Skonieczni, akompaniując zuchom podczas piosenek.

Spotkanie to przybliżyło zebranym dzieciom postać Janusz Korczaka, który jako pierwszy zwrócił uwagę na prawa dziecka,  ich wartość i znaczenie w życiu każdego człowieka. Na zakończenie Pani Dyrektor Leśnej Krainy Ewa Zakrzewska, tak samo jak czynił to Korczak, rękoma zuchów rozdała wszystkim przybyłym dzieciom cukierki.

Serdecznie dziękujemy zuchom z 13 Gromady Zuchowej Mali Odkrywcy Hufca ZHP Sokołów Podlaski im. Janusza Korczaka oraz państwu Sylwii i Danielowi Skoniecznym za spotkanie w Leśnej Krainie.

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci – UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt.

O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.