Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy AK

We wtorek, 1 marca, obchodziliśmy w naszym mieście Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Przedstawiciele samorządu miejskiego, miejskich jednostek i organizacji złożyli kwiaty pod pomnikiem na Skwerze NMP, a uczestnicząca w obchodach młodzież szkolna wysłuchała wykładu historycznego, wygłoszonego przez p. Jacka Odziemczyka. Wykład dotyczył partyzantki antykomunistycznej działajacej na ziemi sokołowskiej.

Żołnierze wyklęci tworzyli niepodległościowy ruch partyzancki, podziemie antykomunistyczne, stawiające zbrojny opór sowietyzacji Polski w latach 1944-1963. Powojenne podziemie związane jest również z powiatem sokołowskim. Pomnik na skwerze NMP, pod którym złożono kwiaty, odsłonięto w 2007 roku na pamiątkę żołnierzy Armii Krajowej i struktur poakowskich Obwodu Sokołów Podlaski „Jezioro”, 6 Brygady Wileńskiej AK kpt. „Młota” oraz cywilnych mieszkańców powiatu sokołowskiego poległych w walce z komunistycznym zniewoleniem w latach 1944-1953. Na pomniku wymienionych zostało z imienia i nazwiska ponad 160 ofiar komunistycznego terroru na ziemi sokołowskiej.