Przekazanie sztandaru i dokumentacji Światowego Związku Żołnierzy AK

Uczestnicy uroczystości

W środę, 5 kwietnia, w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru i dokumentacji historycznej Światowego Związku Żołnierzy AK.

Światowy Związek Żołnierzy AK Koło Sokołów Podlaski reprezentował Prezes Związku – p. Stanisław Jagiełło oraz Członek Zarządu – p. Marian Pietrzak. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00. od przekazania sztandaru i dokumentacji historycznej. Sztandar przekazano Zespołowi Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim, natomiast dokumentację Miejskiej Bibliotece Publicznej im. K. I. Gałczyńskiego. Okolicznościowe przemówienie wygłosił p. Stanisław Jagiełło oraz przedstawiciele władz samorządowych, a wśród nich p. Krzysztof Dąbrowski, Zastępca Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski.